Şirket Bölünmesi Nedir?

» TEKNOLOJİ » Şirket Bölünmesi Nedir?

Bir sermaye şirketinin veya bir kooperatifin mal varlığının hepsinin veya bir kısmının, yeni kurulacak veya mevcut bir ya da birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, ortaklarına ya da kendisine iştirak hissesi verilmesine mukabil devretmesi şirket bölünmesi olarak adlandırılır. Şirketlerin bu süreç içerisinde iki yolla bölündükleri görülmektedir. Bunlar; tam ve kısmi bölünmedir. Tam bölünmede, şirketim tüm mal varlığı […]

Bir sermaye şirketinin veya bir kooperatifin mal varlığının hepsinin veya bir kısmının, yeni kurulacak veya mevcut bir ya da birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, ortaklarına ya da kendisine iştirak hissesi verilmesine mukabil devretmesi şirket bölünmesi olarak adlandırılır. Şirketlerin bu süreç içerisinde iki yolla bölündükleri görülmektedir. Bunlar; tam ve kısmi bölünmedir.

Tam bölünmede, şirketim tüm mal varlığı bölümlere ayrılır ve diğer şirketlere devrolur. Bölünen şirket ortakları, devralan şirketin haklarını ve paylarını iktisap ederler. Tam bölünüp devir işi tamamlanan şirket, sona erer ve şirketin unvanı ticaret sicilinden silinir. Kısmi bölünmede, şirketin mal varlığının bir ya da birden fazla bölümü, diğer şirketlere devrolunur.

Şirket Bölünmesi Sırasında Neler Olur?

Şirket bölünmesi süreçlerindeki en mühim hususlardan biri, şirket haklarının ve paylarının nasıl korunacağıdır. Tam ve kısmi bölünmelerde şirket hakları ve payları, Türk Ticaret Kanunu 140. maddesi doğrultusunda korunur. İlgili maddede de geçtiği üzere devrolunan şirketin ortaklarının, halihazırdaki ortaklık haklarını ve paylarını karşılayacak değerde, devralan şirketin hakları ve payları üzerinde talepte bulanma hakları mevcuttur.

Şirket bölünmesi yapılmadan önce bağımsız denetim firması yoluyla alınan finansal raporlar ve analizler doğru bir şekilde değerlendirmelidir. Bağımsız denetim firmaları, bu raporları özgürce hazırladıklarından bahse konu raporlar, son derece dikkate değer veriler içerir ve ciddi şekilde ele alınmalıdır.