Makine Sanayide Gimas Zirvesi

» karma » Makine Sanayide Gimas Zirvesi

  Makine sanayi her alanda yapılan çalışma ve faaliyetleri daha hızlı ve verimli bir biçimde tamamlayan ürünler üretmeyi amaçlar. Ülkenin ve sektörün büyük bir ihtiyacı olan ürünü karşılayan Gimas hem ulusal hem de uluslararası anlamda büyük bir yüzdeye sahiptir. Çelik ve paslanmaz kap üretimi ile faaliyete başlayan Gimas makina bugün için çok büyük bir oranda […]

 

Makine sanayi her alanda yapılan çalışma ve faaliyetleri daha hızlı ve verimli bir biçimde tamamlayan ürünler üretmeyi amaçlar. Ülkenin ve sektörün büyük bir ihtiyacı olan ürünü karşılayan Gimas hem ulusal hem de uluslararası anlamda büyük bir yüzdeye sahiptir. Çelik ve paslanmaz kap üretimi ile faaliyete başlayan Gimas makina bugün için çok büyük bir oranda tüm hizmet alanlarına hizmet veriyor. Çimento, enerji, maden ve petrokimya alanlarında ihtiyaç duyulan tüm araç gereç, makine ve ekipmanları kalitesinden ödün vermeden en verimli bir şekilde teslim ediyor. Proje işler üzerinde büyük bir titizlikle duran Gimas Makina sanayi uluslararası alandaki başarısı ile de hem ülkesine daha çok değer katıyor hem de kendi ismini daha çok tanıtıyor. Kurum politikası olarak Şamil Girgin – Gimas makina yenilikçi anlayış ve teknolojik öncülük prensibine bağlı kalarak sürekli gelişme gösteren bir süreç içerisinde.

Gimas Kurum Kültürü

İş performansı ve iş kalitesi üzerinde önemle duran Gimas, rekabet ortamında mutlak başarı elde ederek uluslararası alanda tanınırlık elde etmek ve çevreye duyarlı bir yapı göstermeye büyük önem gösteriyor. Personel ihtiyaçları ve istekleri üzerinde önemle durarak iş doyumunu arıtmak için çalışıyor. Firma Gimas iş ilanları vererek uzman bir personel yapısı oluşturmak için dikkatli bir tavrın içinde bulunuyor. Personel eğitimi çalışmaları yürüterek her personelin kendi dalında daha çok beceri kazanmasına önem veriyor. Uygulamaya dayalı eğitimler yürüterek iş kalitesinde artış sağlamaya çalışan Gimas bunu Gimas Çiğli ve Gimas İzmir Gimas gibi atölyeler ile sağlamakta. Personele etkin iletişim becerileri de kazandıran firma müşteri ve personel ilişkilerini daha yüksek bir şekle taşımaya çalışıyor.

Gimas ve Çimento

Gimas 1990 yıllarından itibaren çimento hizmetleri için gerekli birçok araç gereç ve ekipman üretme faaliyetini yürütmüş. Özellikle bu dönemde ihracat faaliyetleri de yürüterek çimento için gerekli olan delici, karıştırıcı, taşıyıcı, deezer gibi birçok ürün ticarete konu olmuş.

Gimas ve Enerji

Gimas 15 yılı aşkın bir süre zarfında tüm enerji alanında etkinlik göstererek hem ulusal hem de uluslararası enerji ağında önemli bir konuma gelmiştir. Hidroelektrik, nükleer ve termik enerji başlıca çalışma alanıdır.