Çalışan Motivasyonu Arttırmak– Karan Tugay Gönenç

» karma » Çalışan Motivasyonu Arttırmak– Karan Tugay Gönenç

Çalışanların motivasyonunu artırmak, şirketlerin hedeflerine ulaşmaları konusunda en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesidir. Bu nedenle pek çok kurum, düzenli aralıklarla çalışan motivasyonu anketi gerçekleştirir. Ancak bu anketlerin yanı sıra yöneticilerin çalışanları iyi tanıması ve motivasyonlarını artırıcı yöntemleri bizzat uygulaması da oldukça önemlidir. Motivasyonu yüksek çalışanların çalıştığı bir kurum, imaj açısından dışarıda da olumlu algı yaratır. […]

Çalışanların motivasyonunu artırmak, şirketlerin hedeflerine ulaşmaları konusunda en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesidir. Bu nedenle pek çok kurum, düzenli aralıklarla çalışan motivasyonu anketi gerçekleştirir. Ancak bu anketlerin yanı sıra yöneticilerin çalışanları iyi tanıması ve motivasyonlarını artırıcı yöntemleri bizzat uygulaması da oldukça önemlidir. Motivasyonu yüksek çalışanların çalıştığı bir kurum, imaj açısından dışarıda da olumlu algı yaratır.

Yöneticilerin tavırları, gerçekleştirdikleri çalışmalar ve izledikleri yöntemler; bir bütün halinde motivasyonu artırmaya yönelik olarak planlanmalıdır. Bu faktörlerden herhangi birindeki uyumsuzluk, çalışanlar üzerinde çok daha olumsuz bir etki bırakabilir. Çalışanların motivasyona sahip olmasını hedeflemenin en önemli sebeplerinden bir tanesi de şirket yönetiminin hedefleriyle çalışanların ortak hareket etmesini sağlayabilmektir. Çünkü kuruma bağlı olmayan çalışanlar, şirket için çeşitli riskler taşır.

Yeterince motive olan çalışanlar sayesinde üretkenlik artar ve kuruluşun çok daha başarılı olmasının önü açılır. İş motivasyonu düşük olan çalışanlar ise zamanını boşa harcayarak şirketin kaynaklarının boşa harcanmasına yol açabilir. Benzer şekilde şirkete bağlılığı olmayan ve işini ya da yöneticilerini sevmeyen çalışanlar, diğer çalışanlar üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Bu da genel performansın olumsuz etkilenmesine yol açabilir.