Bağımsız Denetim

» karma » Bağımsız Denetim

İşletmelerin yasal olarak denetimlerden geçmesi için belli uygunluk düzeylerine erişim sağlamaları lazımdır. Yıllık şekilde gerçekleştirilen denetimlerin öncesinde yapılabilen bağımsız denetimlerle birlikte bu alanda bir adım öne geçilebilmektedir. Çünkü hemen her yerde görev yapan bağımsız denetim firmaları hem finansal tabloların uygunluğu hem de genel sistem düzeni konularında gerekli olan denetimleri profesyonel şekilde gerçekleştirmektedir. Elde edilen sonuçlar çerçevesinde bir yeminli mali […]

İşletmelerin yasal olarak denetimlerden geçmesi için belli uygunluk düzeylerine erişim sağlamaları lazımdır. Yıllık şekilde gerçekleştirilen denetimlerin öncesinde yapılabilen bağımsız denetimlerle birlikte bu alanda bir adım öne geçilebilmektedir. Çünkü hemen her yerde görev yapan bağımsız denetim firmaları hem finansal tabloların uygunluğu hem de genel sistem düzeni konularında gerekli olan denetimleri profesyonel şekilde gerçekleştirmektedir. Elde edilen sonuçlar çerçevesinde bir yeminli mali müşavir desteği alınabilmesi gerekebilmektedir. Yeminli olan mali müşavirler tam tasdik yetkileri sayesinde mali müşavirlerden ayrılmaktadır.

Bağımsız Denetim Firmaları

Bağımsız denetim firması işletmeler açısından sadece finansal tablo incelemesi gerçekleştirmemektedir. Zaten bu neden yüzünden işletmelerin kendilerine uygun gelen bir firma ile iş birliği gerçekleştirmeleri önerilmektedir. İş birlikleri sayesinde gerekli görülen şirket bölünmesi önerilerinin öncesinden temini mümkün olmaktadır. Bazı durumlarda ise sürekliliğin ve elde edilen karşın devamlılığı için öneriler şirket birleşmesinden yana olmaktadır. Tabi bahsedilen önerilerin firmalardan temin edilebilmesi için öncesinde gerekli olan bağımsız denetimlerin profesyonel bir biçimde değerlendirilip ilgililer tarafından değerlendirilmesi lazımdır.