Tapu İptali ve Tescil Davası

» GÜNDEM » Tapu İptali ve Tescil Davası

  Tapu iptali ve tescil davası, tapu kütüğüne hukuka aykırı olarak tescil edilen mülkiyet haklarının düzeltilmesi amacıyla açılan bir davadır. Bu tür bir dava, tapu kaydının gerçek hak durumunu yansıtmadığı durumlarda, yani tescilin yolsuz veya usulsüz olduğu iddia edildiği hallerde gündeme gelir. Yolsuz tescil, kanunda öngörülen usule uyulmaksızın yapılan ve bu nedenle gerçek hak durumuna […]

 

Tapu iptali ve tescil davası, tapu kütüğüne hukuka aykırı olarak tescil edilen mülkiyet haklarının düzeltilmesi amacıyla açılan bir davadır. Bu tür bir dava, tapu kaydının gerçek hak durumunu yansıtmadığı durumlarda, yani tescilin yolsuz veya usulsüz olduğu iddia edildiği hallerde gündeme gelir. Yolsuz tescil, kanunda öngörülen usule uyulmaksızın yapılan ve bu nedenle gerçek hak durumuna aykırı olan tescil işlemlerini ifade eder. Bu durumda, tapu sicilindeki kayıt sadece şekli bir değer taşısa da, gerçek hak sahipliğinde değişiklik meydana gelmez. Bu tip hukuki süreçlerin alanında uzman bir gayrimenkul avukatı yardımıyla yürütülmesi tavsiye edilmektedir. Tapu iptali ve tescil davası, bu tür durumlarda gerçek hak sahipliğini hukuka uygun bir şekilde tescil ettirmek için kullanılır.

 

Tapu İptal ve Tescil Davası Sebepleri

Tapu iptali ve tescil davaları bir çok farklı hukuki sebebe dayalı olarak açılabilir. Bunların başında muris muvazaası, hukuki ehliyetsizlik, inançlı temlik, kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve kadastro öncesi hak durumu gelmektedir. Alanında uzman bir arsa avukatı bu konuda hak sahibi olan vatandaşları bilgilendirebilir ve haklarını elde etmeleri noktasında yardımcı olabilir. Tapuda taşınmazın devri işlemini yapan kişinin, işlem anında yeterli fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Örneğin, 18 yaşından küçük kişiler veya akıl sağlığı yerinde olmayan kişiler, fiil ehliyetine sahip sayılmazlar. Bu tür durumlarda gerçekleşen gayrimenkul satış işlemleri ve tapu devirleri hukuka aykırı kabul edilir. Bunun yanı sıra, vekalet görevinin kötüye kullanılması sonucunda yapılan tapu devir işlemleri de hukuka aykırı sayılır. Vekilin, vekalet verenin çıkarına aykırı hareket etmesi durumunda ortaya çıkan mağduriyetler, tapu iptal ve tescil davası ile giderilebilir.

 

Tapu İptali ve Tescil Davası Süreci

Tapu iptali ve tescil davası, yukarıda ifade etmiş olduğumuz gibi çeşitli sebeplerle açılabilir. Yolsuz tescil, mirastan mal kaçırma (muris muvazaası), vekalet yetkisinin kötüye kullanılması, taşınmaz mülkiyetinin zamanaşımı ile kazanılması, kat karşılığı inşaat sözleşmesi gibi durumlar bu davaların yaygın nedenlerindendir. Tapu iptali ve tescil davası sürecinde, tarafların gösterdiği deliller toplanır, taraf tanıkları dinlenir, ehliyetsizlik iddiaları detaylıca incelenir ve gerekirse bilimsel tıbbi raporlar talep edilir. Bu süreçte, tapu sicilindeki hatalı kayıtların gerçek durumu yansıtmadığı ve hukuka aykırı olduğu ispat edilmelidir. Arazi avukatından yardım alınması kesinlikle tavsiye edilir. Tapu iptali ve tescil davalarının karmaşık ve teknik bir doğası vardır, bu nedenle bu tür bir dava açmayı düşünen kişilerin, konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve uygun hukuki stratejilerin belirlenmesi için bir avukata başvurmaları önerilir.