İstanbul Pay Piyasası Hakkında Bilgiler

» EKONOMİ » İstanbul Pay Piyasası Hakkında Bilgiler

İstanbul Pay Piyasası Nedir? Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda başka sektörlerin paylarını, rüçhan hakkı kuponları(yeni pay alma kullanım hakları), borsa yatırım fonları, varantlar ve sertifikalar işleme alınmaktadır. Pay Piyasa’sı 4 ana bileşenden biridir. Bu bileşenler Borsa İstanbul Pazar Yeri’ni oluşturmaktadır. Pay Piyasası ise kendi başlığı altında bölümlere ayrılmaktadır. Bunlar toptan satış, birincil, ikincil, serbest işlem pazarları […]

İstanbul Pay Piyasası Nedir?

Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda başka sektörlerin paylarını, rüçhan hakkı kuponları(yeni pay alma kullanım hakları), borsa yatırım fonları, varantlar ve sertifikalar işleme alınmaktadır.
Pay Piyasa’sı 4 ana bileşenden biridir. Bu bileşenler Borsa İstanbul Pazar Yeri’ni oluşturmaktadır. Pay Piyasası ise kendi başlığı altında bölümlere ayrılmaktadır. Bunlar toptan satış, birincil, ikincil, serbest işlem pazarları mevcuttur.

Pay piyasası; anonim şirketler, sermayesi paylara dönüşmüş komandit şirketler tarafından çıkarılan, sermaye payı anlamına gelen senetlerdir.

Pay Piyasası

Birçok sektörün bulunduğu ve bu sektörlerin çok çeşitte olduğu bu piyasa halka açık olarak şirketlerin hisse senetlerinin alınıp satıldığı pazar yeri olarak bilinir. Piyasada hisse olarak bilinen ifade pay ile aynı anlamı taşıdığı pay piyasası olarak günümüzde kullanılmaktadır. Aynı zamanda pay piyasasının yerli ve yabancı yatırımcılar için güvenilir ve net bir ortam sağladığı için borsa adına önemli bir piyasadır. Bahsettiğimiz üzere pay piyasasının işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Şöyle ki, pay piyasasında öncelikle fiyat ve zaman kuralı ile alım satımlar elektronik olarak yapılmaktadır. Kuralların işlem görme sırası öncelikle fiyata bakılmakta aynı ise zaman önceliğine bakılmaktadır. Otomatik işlemler iki seansta(süreç) gerçekleşmektedir. Bu seanslar, sabah ve öğleden sonradır. Seans, ilgili pazarda yatırımı yapılacak sermayenin başlaması ve bitmesini ifade eder. Bunlar Açılış ve Kapanış Seanslarıdır. Bunlardan “Açılış Seansı” sabah düzenlenmekte ikinci seansın sonunda “Kapanış Seansı” gerçekleşmektedir.

Elektronik Alım Satım Sistemi

İstanbul Borsa üyeleri yerli yabancı yatırımcılardan aldıkları elektronik talimatları erişim ağı olan mesajlaşma ara yüzü ile bir diğer mesajlaşma ara yüzü olan finansal anlamda dünyada kullanılan uygulamalar ile Borsa İstanbul üyelerine alıcı emirleri ve satıcı emirleri ile işlemler gerçekleştirilerek gönderilmektedir. Böylelikle işlemler tamamlanmış olur.