IMF açıkladı! Ekonomik toparlanma için düşük gelirli ülkelerin 450 milyar dolara ihtiyacı var

» EKONOMİ » IMF açıkladı! Ekonomik toparlanma için düşük gelirli ülkelerin 450 milyar dolara ihtiyacı var

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Yürütme Kurulu, IMF uzmanlarının, düşük gelirli ülkelerdeki son ekonomik gelişmeler ve etkilerini araştırıp, analiz ettikleri rapora göre, bu ülkelerin önümüzdeki üç yıl içinde, ekonomik toparlanma gelir düzeylerini artırmak için toplam 450 milyar dolarlık finansmana gereksinimi olacak.

IMF’den yapılan konuyla ilgili açıklamada söz konusu çalışmanın, Fon’un politika rehberlik organı olan Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) ve G20 Grubu’nun, bu ülkelerin 2021-25 dönemi için olası finansman ihtiyaçlarını öngörüp, bunları kapsayacak sürdürülebilir finansman seçeneklerine odaklanma amacıyla talep edildiği belirtildi.

Açıklamada, düşük gelirli ülkelerin, pandemi kaynaklı krizin etkilerinden toparlanmak için 2025 yılına kadar yaklaşık 200 milyar dolara ve gelirlerini gelişmiş ekonomilere doğru yakısamasına hız kazandırmak için ek 250 milyar dolar finansmana gereksinim olacağı vurgulandı. Raporda, söz konusu düşük gelirli ülkelerin, Afrika, Asya ve Latin Amerika’daki toplam 69 ülkeden oluştuğu belirtildi.

GSYİH büyümesi 0.3’e düştü

Düşük gelirli ülkelerin, Covid-19 salgını kaynaklı sağlık ve ekonomik krizlerden önemli ölçüde etkilendiğine dikkat çekilen IMF açıklamasında, bu nedenle bu ülkelerde önceki beş yılda ortalama yüzde 5.0 dolayında olan gerçek yıllık GSYİH büyümesinin çarpıcı bir şekilde gerileyerek yüzde 0.3’e düştüğü vurgulandı ve eklendi:

“İleriye bakıldığında, salgın düşük gelirli ülkeler üzerinde uzun süreli etkilere sahip olacak; bu da, daha yüksek borç seviyelerine ve ülke içi eşitsizlik ve yoksulluğa yol açacak ve gelişmiş ekonomilerle gelir yakınsamasını geciktirecek. Ek olarak, bu ülkelerin iklim değişikliğine uyumda ve dijitalleşme gibi yeni fırsatlardan yararlanmakta zorlanacaklar.”