Kız Çocuklarının Eğitime Katılımı

» EĞİTİM » Kız Çocuklarının Eğitime Katılımı

Ülkemizde kız ve erkek çocuğu ayrımı gözetmeksizin, her bireyin eğitim hakkı devlet güvencesi kapsamında yasalarla koruma altına alınmıştır. Her birey için teme haklardan sayılan, eğitim hakkının engellenmesi durumu hukuksal bir suçtur ve para cezasından hapis cezasına kadar farklı yaptırımlar uygulanabilir. Türkiye’de Eğitim Zorunluluğu Yapılan toplumsal araştırmalara göre Türkiye’de kadınların eğitim düzeyi, erkeklerin eğitim düzeyinin oldukça […]

Ülkemizde kız ve erkek çocuğu ayrımı gözetmeksizin, her bireyin eğitim hakkı devlet güvencesi kapsamında yasalarla koruma altına alınmıştır. Her birey için teme haklardan sayılan, eğitim hakkının engellenmesi durumu hukuksal bir suçtur ve para cezasından hapis cezasına kadar farklı yaptırımlar uygulanabilir.

Türkiye’de Eğitim Zorunluluğu

Yapılan toplumsal araştırmalara göre Türkiye’de kadınların eğitim düzeyi, erkeklerin eğitim düzeyinin oldukça altındadır. Bunun sonucu olarak ise kadın istihdam oranı ve kadınların politikaya katılım oranı da erkeklere kıyasla oldukça aşağı rakamlardadır.
Bunun nedeni ise Türkiye toplumunda kız çocuklarının okumaması görüşünü savunan geri kafalı zihniyetlerin hala beli bir kesim de mevcudiyetlerini korumasıdır.

Belli bir kesim ise kalkınma denilen gerçeğin hala erkekler tarafından sağlanacağına ve bu nedenle erkeklerin eğitim görmesi düşüncesini savundukları için kız çocuklarına eğitim sağlamamaktadır. Bunun altında yatan gerçek ise erkek egemen toplumun hala bir yerler de meşrulaştırmaya çalışılmasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti anayasası kapsamında ise tüm bunların önüne geçilmeye çalışılmıştır. Önceleri beş yıl olan kız erkek için eğitim eşitliği ve eğitim zorunluluğu kanunu, eğitim sisteminin değiştirilmesi ile sekiz yıla çıkarılmıştır. Son yasa tasarılarında ise on iki yıla çıkarılması ön görülmüştür.

Düzenlenen Kampanyalar

Toplumsal yapının acı gerçeği kız çocuklarının çektikleri eğitim zorluğudur. Yıllardır bunun önüne geçilmek içi farklı yasa tasarıları, çeşitli kamu spotları ve kampanyalar düzenlenmiş olsa da hala zihniyeti değişmeyen insanlar vardır.

Bunlarla birlikte her geçen yıla oranla kız çocuklarının eğitim seviyesin de artış söz konusudur. Bunun sonucu olarak düzenlenen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında zihniyet yapısını değiştiren insanlar da vardır.

Tüm bunlara ek olarak devlet kalkınması yanında modern, çağdaş, eşitlikçi ve demokratik bir devlet olabilmek yalnızca kız çocuklarının eğitim görmesi ile sağlanacaktır.