Parapsikolojide Ruhsal Sorunlar Nelerdir?

Parapsikolojide Ruhsal Sorunlar Nelerdir?

202
0
PAYLAŞ

Parapsikoloji Nedir?

Parapsikoloji, genel bir tanımla insanın ruhsal güçlerinin ve doğaüstü güçlerinin incelenmesini ve araştırılmasını üstlenmiştir. Bu konu hakkındaki çalışmaların sınırlı olduğu bilinmektedir. Çünkü yeteri kadar ilgi görmeyen parapsikoloji konuları, günümüzde yetersiz bilgiye sahiptir.

Günümüzdeki tüm keşifler ve icatlar insanoğlunun merak duygusu sonucunda ortaya çıkmıştır. Merkezinde insan bulunan pek çok çalışma hipnoz, telepati gibi konularda yapılmıştır. Bu tür çalışmaların bütününe parapsikolojik çalışmalar denebilir.

Parapsikoloji, aslında oldukça eski zamanlara dayanan bir konudur. Çok eski medeniyetlerde telekinezi, telepati ve yoga gibi buluşlar mevcuttur. Özellikle Hint ve Çin medeniyetlerinde bu tür olaylar sıkça görülmektedir. Parapsikolojik özellikleri bulunan insanların günümüzde de var olduğu bilinmektedir.

Parapsikolojik konulara olan eğilim, insanoğlundaki merak duygusundan gelmektedir. Herkesin ilgi alanı ve merak duyduğu konular farklılık gösterir. Günümüzde pek çok insan da parapsikolojik konulara merak salmıştır. Parapsikolojik konular, her alanda farklılıklar gösterebilmektedir. Bu da insanların ilgi duydukları alanlardaki parapsikolojik olayları incelemesine olanak tanımıştır. Bu insanlar farklı alanlardaki parapsikolojik konulara eğilim göstererek birbirlerini tamamlama özelliğine de sahiptir. Ancak kişilerin bir araya gelerek doğru bir karar verebilmeleri için doğru eğitimler almış olmaları gerekir.

Parapsikolojide Ruhsal Sorunlar Nelerdir?

Parapsikolojik olaylar kişilerin hayatını olumsuz şekilde de etkileyebilmektedir. Bu konudaki yaşanan olayların getirdiği problemler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

  • Bu konudaki aşırı hassasiyetleri olan kişiler bir süre sonra beden ötesi varlıklarla iletişime geçebilirler. Bu da hayatlarını alt üst edecek bir süreçtir. Bu kişilere paranoya teşhisi de koyulabilmektedir.
  • Sezileri güçlü olan ve altıncı hissini etkili kullanan kişilerin bunu nasıl etkin kullanabilecekleri hakkında çoğu zaman fikirleri yoktur. Bu durumla nasıl başa çıkacağını bilemeyen kişi derin yaşamaya başlar. Bu da verdiği her kararda ve attığı her adımda çok daha dikkatli olması gerektiği anlamına gelir.
  • Sahip olduğu enerjiyi kontrol etmeyi öğrenemeyen kişiler çevresindeki canlılara istemeden zarar verebilmektedir. Günümüzde çoğunlukla nazar olarak adlandırılan bu durum etraftaki canlılara büyük zararlar verebilmektedir.
  • Astral seyahat yapan kişilerin bir süre sonra gerçekliğe dair duygularının körelmesi ve ayırt etme yetilerinin azalması söz konusu olabilir.
  • Bazı kişiler yaşadıkları bu olaylardan çok fazla etkilenerek sürekli tedirgin şekilde hareket edebilmektedir. Bu da çevreleri tarafından olumsuz tepkiler görmelerine neden olabilir.
  • Bazı kişilerin telepatik bir yeteneği olduğu düşünülmektedir. Bu kişiler karşı taraftaki insanın beyninden geçen düşünceleri algılayabilmektedir. Bu da bir süre sonra çevresinden uzaklaşmasına ve sosyalleşememeye neden olabilir.

Parapsikolojide Sorunlarla Baş Etmenin Diğer Yolları

Havas ilmi Alimi Aydınlı Mehmet Hoca, medyum ve hocaların doğru seçiminin sağlanması ile parapsikolojik sorunların tamamının üstesinden gelinebileceğini ifade etmiştir.

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK