Kabiliyete Sponsorluk Belgesi İhtiyacı

» karma » Kabiliyete Sponsorluk Belgesi İhtiyacı

  İngiltere Çalışma Vizesi alan bir özel kabiliyet insanı, İngiltere içerisinde, sponsoruna dair işe başlayıncaya kadar herhangi başka bir iş için müracaat etme hakkı yoktur. Sponsorun vereceği sertifika, başvurucunun hem iş hem kişisel bilgileri içeren bir referans rakamı içeren evraktır. Belirli bir düzen içinde basılmış matbu bir kâğıt belge değildir. Alınması Gereken Maaş Miktarı Bu […]

 

İngiltere Çalışma Vizesi alan bir özel kabiliyet insanı, İngiltere içerisinde, sponsoruna dair işe başlayıncaya kadar herhangi başka bir iş için müracaat etme hakkı yoktur. Sponsorun vereceği sertifika, başvurucunun hem iş hem kişisel bilgileri içeren bir referans rakamı içeren evraktır. Belirli bir düzen içinde basılmış matbu bir kâğıt belge değildir.

Alınması Gereken Maaş Miktarı

Bu vize türü için belirlenen yıllık maaş miktarı, otuz bin pound gibi bir rakama tekabül eder. Ya da bu pozisyon için teklif edilen rakamlardan hangisi daha yüksek olursa o kabul edilir. Bazı özel durumlar için daha az mir rakam da kabul edilmektedir. Orta öğretim öğretmenliği veyahut ta hemşire ve ebe gibi çalışanlarda daha az rakamlarda kabul edildiği görülmüştür.

Bu vize türü için maddi şartlardan biri de, İngiltere ikameti süresince, geçimin temini için gösterilmesi gereken bir özellik bulunmaktadır. O da doksan gün boyunca, hesapta kalması gereken ve bu süreden evvel yatırılmış dokuz yüz kırk beş pound gibi bir rakamın bulunmasıdır. İngiltere Çalışma Vizesi içeriğinde bu gibi ayrıntılar da bulunur.

Sponsor Taahhüdü

Şayet sponsor, A gurubu bir sponsor ise başvurucuya sunduğu belge içerisinde, İngiltere yaşamının her anında tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı garantisi verirse, dokuz yüz kırk beş pound gibi paranın banka hesabında durmasına gerek kalmaz. İngiltere vize başvurusu esnasında, dil bilgisi ispatının istenmesi söz konusu olabilir.